مالکیت فردی در اسلام
39 بازدید
ناشر: اداره بازرگاني
نقش: نویسنده
سال نشر: 1365
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی